Sponzorované odkazy

Pythagorova věta


Popis stránky

Pythagorova věta - vzorec a testy.
Sponzorované odkazy


Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou (nejdelší stranou ležící proti pravému úhlu) pravoúhlého rovinného trojúhelníka je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami (dvěma kratšími stranami svírajícími mezi sebou 90° - pravý úhel).
Na obrázku vidíme, že pokud čtverce nad odvěsnami(rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník) rozdělíme na trojúhelníky, lze z nich vytvořit čtverec nad přeponou s délkou strany rovnající se délce přepony základního trojúhelníku.


Příklad:
a = 3, b = 4, c = 5
c2 = a2 + b2
c2 = 3 * 3 + 4 * 4
c2 = 25
c = 25
c = 5


Pozor - výsledky testu zaokrouhlujte:
5.5 bude pak 6
5.49 bude 5


00:00:00 

a = 5
b = 7
c =
a = 5
b = 1
c =
a = 9
b = 1
c =
a = 8
b = 3
c =
a = 8
b = 2
c =
a = 4
b = 3
c =
a = 7
b = 1
c =
a = 5
b = 6
c =
a = 3
b = 1
c =
a = 3
b = 1
c =
a = 3
b = 9
c =
a = 1
b = 7
c =
a = 2
b = 1
c =
a = 5
b = 6
c =
a = 7
b = 4
c =
a = 11
b = 7
c =
a = 2
b = 5
c =
a = 10
b = 4
c =
a = 9
b = 1
c =
a = 4
b = 9
c =

Test kontrolován již 0 krát

Time: 00:00:00

Start: 00:00:00
Stop: 00:00:00

Hodnocení: letter


Pranostiky - počasí




Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY