Pythagorova věta


Popis stránky

Pythagorova věta - vzorec a testy.
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Pythagorova věta - vzorec a testy.

Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou (nejdelší stranou ležící proti pravému úhlu) pravoúhlého rovinného trojúhelníka je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami (dvěma kratšími stranami svírajícími mezi sebou 90° - pravý úhel).
Na obrázku vidíme, že pokud čtverce nad odvěsnami(rovnoramenný pravoúhlý trojúhelník) rozdělíme na trojúhelníky, lze z nich vytvořit čtverec nad přeponou s délkou strany rovnající se délce přepony základního trojúhelníku.


Příklad:
a = 3, b = 4, c = 5
c2 = a2 + b2
c2 = 3 * 3 + 4 * 4
c2 = 25
c = 25
c = 5


Pozor - výsledky testu zaokrouhlujte:
5.5 bude pak 6
5.49 bude 5


00:00:00 

a = 5
b = 11
c =
a = 6
b = 3
c =
a = 7
b = 1
c =
a = 11
b = 4
c =
a = 9
b = 11
c =
a = 8
b = 2
c =
a = 9
b = 2
c =
a = 9
b = 11
c =
a = 6
b = 10
c =
a = 2
b = 7
c =
a = 6
b = 10
c =
a = 1
b = 9
c =
a = 8
b = 2
c =
a = 1
b = 9
c =
a = 1
b = 1
c =
a = 5
b = 5
c =
a = 9
b = 2
c =
a = 4
b = 5
c =
a = 10
b = 8
c =
a = 7
b = 4
c =

Test kontrolován již 0 krát

Time: 00:00:00

Start: 00:00:00
Stop: 00:00:00

Hodnocení: letter
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet