Geometrická tělasa


Popis stránky

Geometrická tělasa - a tvary - vzorce testy - obsah povrchu, nebo pláště. Vysvětlivky: v nebo h výška vedená z vrcholu na střed základny, r poloměr, Pi Ludolfovo číslo, s výška stěny
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Geometrická tělasa - a tvary - vzorce testy - obsah povrchu, nebo pláště. Vysvětlivky: v nebo h výška vedená z vrcholu na střed základny, r poloměr, Pi Ludolfovo číslo, s výška stěny
Chyba
 
1)

Jehlan

S = a * b + a * g + b * h
S = a2 + b2 + 2 * (a + b) * h
S = 4 * Pi * r2
 
2)

Trojúhelník

S = (a + c) / 2 * v
S = Pi * (r1 + r2) * výška
S = a * Va / 2
 
3)

Kužel komolý

S = a * b
S = a * b + a * g + b * h
S = Pi * (r1 + r2) * výška
 
4)

Kužel

S = Pi * r * (r + s)
S = Pi * r * r
S = 2 * (a * b + b * c + a * c)
 
5)

Obdélník

S = 6 * a2 = 6 * a * a
S = a * b
S = Pi * r * r
 
6)

Lichoběžník

S = a * b + a * g + b * h
S = (a + c) / 2 * v
S = 2 * (a * b + b * c + a * c)
 
7)

Kvádr

S = Pi * (r1 + r2) * výška
S = a * b + a * g + b * h
S = 2 * (a * b + b * c + a * c)
 
8)

Hranol

S = 2 * obsah podstavy + obsah pláště (hranol)
S = Pi * r * r
S = Pi * (r1 + r2) * výška
 
9)

Krychle

S = (a + c) / 2 * v
S = 6 * a2 = 6 * a * a
S = a2 + b2 + 2 * (a + b) * h
 
10)

Jehlan komolý

S = Pi * (r1 + r2) * výška
S = 2 * (a * b + b * c + a * c)
S = a2 + b2 + 2 * (a + b) * h
 
11)

Rovnoběžník

S = 2 * (a * b + b * c + a * c)
S = Pi * (r1 + r2) * výška
S = a * Va
 
12)

Čtverec

S = 4 * Pi * r2
S = a2 = a * a
S = (a + c) / 2 * v
 
13)

Kruh – kružnice

S = Pi * r * r
S = a * b
S = 2 * Pi * r2+ 2 * Pi * r * v
 
14)

Válec

S = a * b + a * g + b * h
S = 2 * Pi * r2+ 2 * Pi * r * v
S = Pi * (r1 + r2) * výška

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet