Geometrická tělasa


Popis stránky

Geometrická tělasa - a tvary - vzorce testy - obsah povrchu, nebo pláště. Vysvětlivky: v nebo h výška vedená z vrcholu na střed základny, r poloměr, Pi Ludolfovo číslo, s výška stěny

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

Kruh – kružnice

S = 2 * obsah podstavy + obsah pláště (hranol)
S = a2 + b2 + 2 * (a + b) * h
S = Pi * r * r
last      next    Top       End...
 
2)

Obdélník

S = a * b
S = 6 * a2 = 6 * a * a
S = 2 * (a * b + b * c + a * c)
last      next    Top       End...
 
3)

Krychle

S = a * b + a * g + b * h
S = Pi * r * (r + s)
S = 6 * a2 = 6 * a * a
last      next    Top       End...
 
4)

Trojúhelník

S = 6 * a2 = 6 * a * a
S = Pi * (r1 + r2) * výška
S = a * Va / 2
last      next    Top       End...
 
5)

Kužel

S = a2 + b2 + 2 * (a + b) * h
S = 2 * Pi * r2+ 2 * Pi * r * v
S = Pi * r * (r + s)
last      next    Top       End...
 
6)

Kvádr

S = 2 * Pi * r2+ 2 * Pi * r * v
S = 6 * a2 = 6 * a * a
S = 2 * (a * b + b * c + a * c)
last      next    Top       End...
 
7)

Jehlan komolý

S = a2 = a * a
S = a2 + b2 + 2 * (a + b) * h
S = 6 * a2 = 6 * a * a
last      next    Top       End...
 
8)

Čtverec

S = a * b + a * g + b * h
S = a * b
S = a2 = a * a
last      next    Top       End...
 
9)

Jehlan

S = 2 * obsah podstavy + obsah pláště (hranol)
S = Pi * r * (r + s)
S = a * b + a * g + b * h
last      next    Top       End...
 
10)

Kužel komolý

S = a2 = a * a
S = 6 * a2 = 6 * a * a
S = Pi * (r1 + r2) * výška
last      next    Top       End...
 
11)

Válec

S = 2 * Pi * r2+ 2 * Pi * r * v
S = (a + c) / 2 * v
S = a2 = a * a
last      next    Top       End...
 
12)

Lichoběžník

S = (a + c) / 2 * v
S = a * b + a * g + b * h
S = a2 = a * a
last      next    Top       End...
 
13)

Hranol

S = 2 * (a * b + b * c + a * c)
S = 2 * obsah podstavy + obsah pláště (hranol)
S = Pi * r * (r + s)
last      next    Top       End...
 
14)

Rovnoběžník

S = 2 * (a * b + b * c + a * c)
S = (a + c) / 2 * v
S = a * Va

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 44,4510 sekundy
Dat:
2014-03-16 21:03:51 Nick: Kamey

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY