Sponzorované odkazy

Planimetrie


Popis stránky

Planimetrie - Thaletova kružnice, zvláštní přímky, Archimedova kružnice, Pappoův řez atd.
Sponzorované odkazy


Planimetrie je část geometrie studující rovinné útvary.

Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180° důkaz

Thaletova kružnice - Thaletova věta je matematická věta o velikosti úhlů trojúhelníků vytvořených nad průměrem kružnice. Je pojmenována po Thalétovi z Milétu

Základní shodná zobrazení

Zvláštní přímky a kružnice trojúhelníku

Kružnice trojúhelníku opsaná

Kružnice trojúhelníku vepsaná

Tětivový čtyřúhelník

Tečnový čtyřúhelník

Úhel v kružnici

Pythagorova věta

Věty o pravoúhlém trojúhelníku Euklidova věta o odvěsně, Pythagorova věta

Archimedovy kružnice

Pappoův řetěz

Výpočet obvodu a plochy kruhu

appolonio-th-w.png

Apolloniova úloha

appolonio-2-th-w.png

Apolloniova úloha 2 Sestrojte kružnici, která se dotýká tří daných navzájem různých přímek a,b,c

tecny-th-w.png

Tečny z bodu ke kružnici

pappova-uloha-th-w.png

Pappova úloha BBp

pappova-uloha-2-th-w.png

Pappova úloha Bkp

appoloninova-ppk-th-w.png

Varianta Apolloniovy úlohy ppk

letter


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY