Goniometrické funkce + kalkulátor ★★★★

Popis stránky *
• Kalkulátor stran a úhlů trojúhelníku
• Výpočet pomocí cos, sin, tg a stran trojúhelníku.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Výpočet úhlu, stran, přepony v pravoúhlem trojúhelníku

Kosinus
Sinus
Tangens
Pythagorova věta

Kosinus úhlu

Kosinus úhlu

cos alfa = b / c

Výpočet úhlu COS

Přilehlá strana úhlu:


Přepona:


Výsledek stupně ° (degree):


Výsledek radiany:

Výpočet přepony COS

Přilehlá strana úhlu:


Úhel alfa v stupních (degree):


Výsledek délka přepony:
Výpočet přilehlé str. COS

Přepona - délka:


Úhel alfa v stupních (degree):


Výsledek délka přilehlé strany:
Sinus úhlu

Sinus úhlu

sin alfa = a / c

Výpočet úhlu SIN

Protilehlá strana úhlu:


Přepona:


Výsledek stupně ° (degree):


Výsledek radiany:

Výpočet přepony SIN

Protilehlá strana úhlu:


Úhel k protilehlé v st.:


Výsledek - přepona:


Výpočet protilehlé SIN

Přepona délka:


Úhel k protilehlé v st.:


Výsledek - protilehlá:Tangens úhlu

Tangens úhlu

tg alfa = a / b

Výpočet úhlu TG

Protilehlá strana úhlu:


Přilehlá strana úhlu:


Výsledek stupně ° (degree):


Výsledek radiany:

Výpočet protilehlé str. TG

Přilehlá strana úhlu:


Úhel:


Výsledek protilehlá str.:


Výpočet přilehlé str. TG

Protilehlá strana úhlu:


Úhel:


Výsledek přilehlá str.:Výpočet velikosti úhlu pomocí kotangens je zbytečný.

Výpočet strany / přepony pomocí Pythagorovy věty

Výpočet stran dle Pythagorovy věty

Výpočet přepony dle Pythagorovy věty

c^2 = a^2 + b^2

Odvěsna (strana) a:


Odvěsna (strana) b:


Přepona (výsledek):Výpočet jedné odvěsny pomocí přepony a další odvěsny dle Pythagorovy věty

c^2 = a^2 + b^2

Odvěsna (strana) a nebo b:


Přepona c:


Výsledek zbývající odvěsna (strana) :
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet