Geometrie geometrie.okhelp.cz
  Stránky
Index
Ar měřice hektar metr
Obsah čtverce
Povrch jehlanu
Povrch koule
» Obsah kruhu
Povrch krychle
Povrch kužele
Povrch kvádru
Lichoběžník - plocha - obsah
Obsah obdelníku
Geometrická tělasa
Obsah trojúhelníku
Povrch válce - pláště
Vytisknout testy

Obsah kruhu

home »  plocha teles tvaru  »  kruh.php

Obsah kruhu S = Pi * r2. Testy, nákres, vzorec - hodnota Pi ve výpočtu ∏ = 3.14
Popis obrázku kružnice: střed (centre), průměr (diameter), tečna (tangent), sečna (secant), poloměr (radius) Průměr kruhu je vždy 2 krát větší, jak jeho poloměr tedy:
d = 2r
Příklad:
Pi = 3.14, r = 6

S = Pi * r2

S = 3.14 * 6 * 6
S = 3.14 * 36
S = 113.04 Zaokrouhleno: S = 113Obsah kruhové výseče - úhel výseče ve stupních

β je úhel kruhové výseče ve stupních
S = ((Pi * r2 ) / 360°) * β


Obsah kruhové výseče úhel výseče v radiánech

β je úhel kruhové výseče v radiánech
S = (r2 / 2)*( β - sin( β))


Převod radiánů na stupně

stupně = ((rad * 180) / Pi)

1 rad = 180°/Pi ≈ 57.29577951308°


Test z výpočtu obsahu kruhu

Test

Rozhodněte zda je výsledek správný. Po stisku tlačítka dojde k vypsání nového příkladu. Původní příklad i se správnou odpovědí bude vypsán níže. Některé výsledky budete jistě schopni odhadnout bez tužky a papíru. To je důležité pro rozvoj myšlení a logického úsudku. Pokud je v testu použito Ludolfovo číslo pak jen jeho zkrácená hodnota a to ∏ = 3.14

 r =  f;
 S = Result

Rozbor odpovědi
Špatně:   Správně:   Hodnocení:

00:00:00
letter5d, 204629
  Stránky
Index
Ar měřice hektar metr
Obsah čtverce
Povrch jehlanu
Povrch koule
» Obsah kruhu
Povrch krychle
Povrch kužele
Povrch kvádru
Lichoběžník - plocha - obsah
Obsah obdelníku
Geometrická tělasa
Obsah trojúhelníku
Povrch válce - pláště
Vytisknout testy
 Zajímavé stránky
Kalendáře tvorba
Přesný čas
Hry
Počasí
Video
Český jazyk
Stoletý kalendář
Obsah těles
Menstruační kalkulačka
Diktáty
Slovní fotbal
Matematika
Zeměpis
Vyjmenovaná slova
Elektrotechnické značky
Ruský jazyk
Jazyky
home »  plocha teles tvaru  »  kruh.php
  Pravidla a podminky Přidat.eu záložku   Právní upozornění
Copyright © 2009-2016 geometrie.okhelp.cz All right reserved